Hírlevél

Név (szükséges)

E-mail cím (szükséges)

H – KOMPLEX

H – KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft.

A H – KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft. 1991-ben alakult, teljes magyar tulajdonnal.

2007. évben a Dunakanyar Security Cégcsoport tagja lett. A Dunakanyar Security Cégcsoport szakmai vezetésének szakértelme, és referenciaértékű szolgáltatásainak tapasztalatai alapján újabb Megrendelők helyezték Cégünkbe bizalmukat.

Társaságunk szakmai felügyeletét a Budapesti Rendőr-főkapitányság III. kerületi Rendőrkapitánysága látja el.

A szakmai tevékenységünkre a GENERALI BUDAPEST Biztosító Rt.-nél megkötött teljes körű szakmai és kárfelelősségi biztosítással rendelkezünk.

A gazdaság és a piac minőségi munka iránti követelményeit kielégítendő társaságunknál 2000-ben bevezettük és alkalmazzuk az MSZ EN ISO 9001 : 2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. Alkalmasságunkat a KVALITÁS 98 Kft. Termék- és Rendszertanúsító Ház tanúsította.

2010.-ben bevezetésre került az MSZ EN ISO 9001:2009 éa az MSZ EN ISO 14001-2005 szabvány szerinti Minőségirányítási Rendszer. Alkalmasságát a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház tanúsította.


Minőségpolitikai nyilatkozatunk szerint társaságunk elsődleges célja, hogy szolgáltatási területein a vevői igényeket magas szinten kielégítse.

Társaságunk vezetésének törekvése, hogy a közeljövőben a H-KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft. Magyarország meghatározó személy és vagyonvédelmi társaságává fejlődjön 100 %-os magyar tulajdonnal.

Cégünk munkájában követi a szakmára vonatkozó jogi és etikai szabályokat. Mivel tevékenységünk minősége munkatársaink képességeitől és felkészültségétől függ, ezért megkülönböztetett gondot fordítunk a munkatársak kiválasztására, rendszeres képzésükre, munkájuk ellenőrzésére és értékelésére.

Vagyonvédelmi Igazgatóság

Az élőerős őrzés-, és védelem területén dolgozó vezető munkatársaink magasan kvalifikált biztonsági szakemberek.

Tevékenységük áruházak, irodai komplexumok, termelő tevékenységet folytató cégek, közszolgálati intézmények, kriminalitásra érzékeny közterületek, és egyéb kiemelten fontos létesítmények őrzés-védelmére terjed ki, minden esetben a megbízó szempontjainak leginkább megfelelő mértékű élőerő és szolgálati rend szerint.

Az igazgatóság szakemberei készen állnak kulturális, sport és üzleti rendezvények biztosítására – a megbízók igényei szerint – és teljes megszervezésére.

A személyi védelemmel foglalkozó csoportunk külön szerződés alapján végzi VIP személyek kíséretét, védelmét.

Az elmúlt években vagyonvédelmi szakterületen legjelentősebb munkáinkra nyílt, illetve meghívásos pályázatok elnyerése útján tettünk szert.

A társaságunk szakmai vezetése rendkívül nagy hangsúlyt fektet az egyes megbízások teljesítésébe bevont vagyonőrök kiválasztására, ellenőrzésére, és továbbképzésükre.

Az állomány szükséges bővítését a Dunakanyar Security Cégcsoporthoz tartozó akkreditált oktatási intézmény a Severe Angels Security Akadémia Kft. által kiképzett, felkészített és az előírt hatósági vizsgákon eredményesen szerepelt vagyonőrökből hajtjuk végre.

Az élőerős szolgálatok folyamatos, és minden napszakra kiterjedő ellenőrzése a vagyonvédelmi igazgató munkájának integráns része, a Cégünknél bevezetett Ellenőrzési Utasítás alapján.

A H – KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft. vezetési és ellenőrzési rendszerének további szerves részét képezi az ügyeletes igazgatói szolgálat.

A H – KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft. vidéki munkáinak irányítására területi igazgatóságokat (kirendeltségeket) szerveztünk. Így rendelkezünk megfelelő szakmai irányítói és végrehajtó állománnyal Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Heves megyék területein.

Cégünk élőerős vagyonvédelmi koncepciója

A H – KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft. élőerős vagyonvédelmi koncepciója a nem kívánatos események bekövetkezésének megelőzését helyezi középpontba.

A szakképzett és az adott feladatra megfelelően felkészített vagyonőrök munkáját kiegészítik, az őrzés-védelmi tevékenység hatékonyságát növelik a szakterületen alkalmazott mechanikus és elektronikus őrzésvédelmi berendezések. Ezek használatára az állományt kiképezzük, ismereteiket folyamatosan ellenőrizzük.

A vagyonvédelmet ellátó biztonsági őrök a H – KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft. alkalmazottai közül úgy kerülnek kiválasztásra, hogy a szolgáltatás teljes időtartama alatt biztosítva legyen a Megbízotti szerződésben rögzített külső megjelenés (öltöny, vagy gyakorlóruha), és a megfelelő szakmai tapasztalatokon nyugvó intézkedési készség.

A H – KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft. személyi állománya

A H – KOMPLEX Biztonságvédelmi és Kereskedelmi Kft. székhelyén, a társaság irányításával és szakmai vezetésével 5 fő foglalkozik, alkalmazottainak létszáma a feladatok függvényében változó. A szolgáltatásaink teljesítéséhez a piaci követelményeket figyelembe véve alvállalkozót csak kivételes esetben alkalmazunk. Vezetőink felsőfokú polgári és szakmai végzettséggel (jogtudományi-, illetve műszaki egyetem, katonai és Rendőrtiszti Főiskola) rendelkezik.

A vagyonőrök személyzeti nyilvántartásában kialakított rendszerünk alkalmas arra, hogy speciális ismeretekkel rendelkező munkatársainkat egy adott feladat elvégzésére rövid időn belül kiválaszthassuk. Így nem okoz nehézséget, pl. angol nyelven, társalgási szinten beszélő, számítástechnikai ismeretekkel rendelkező, fegyvervizsgával és hivatásos gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkező munkatárs kikeresése a nyilvántartásból.

A biztonsági személyzet körültekintő kiválasztása és alapos felkészítése, illetve a szabályozás és az ellenőrzés szigorúsága a garancia arra, hogy a biztonsági szolgálat tagjai a feladataikat motiváltan, lelkiismeretesen végezzék.

Bízunk abban, hogy Cégünk elnyeri tetszésüket és biztos hátteret nyújthatunk mindennapi munkájukban.

Tóth Zsolt

Tulajdonos

Patai Júlianna

Ügyvezető igazgató