Hírlevél

Név (szükséges)

E-mail cím (szükséges)

S.A.S. Akadémia

Severe Angels Security Akadémia Kft.

A TUDÁS BIZTONSÁGA


A Severe Angels Security Akadémia Kft. 1999-ben került bejegyzésre. Tevékenységi körünket 2001 évben módosítottuk: a Kft. fő tevékenységi köre a felnőttoktatás valamint a személy- és vagyonvédelem.

Cégünk már első az évben több mint 300 fő magas színvonalon képzett személy- és vagyonőrt bocsátott a munkaerő piacra. A következő években a kiváló háttérmunkának köszönhetően ez a szám megduplázódott.

Az oktatandó szakmák körét a gazdaság igényeinek figyelembevételével fokozatosan bővítjük, így jelenleg 19 államilag elismert szakmára készíthetjük fel hallgatóinkat.

A nálunk végzett személy- és vagyonőröket saját vagyonvédelmi területeinken, illetve a Dunakanyar Security Cégcsoport vagyonvédelmi cégeknél helyeztünk el, ezáltal biztosítottunk szakmát és munkahelyet szakképzetlen és munkanélküli embereknek.


A Severe Angels Security Akadémia Kft. munkatársai és oktatói egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkeznek. Több éves szakmai tapasztalatukat a fegyveres erőknél, a rendészeti- és rendvédelmi szerveknél, a jogalkalmazás és az oktatás különböző területein szerezték.

2003-ban bevezettük az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert, melyet a CERTOP Termék- és Rendszertanúsítóház Kft. tanúsított.


A Felnőttképzési Akkreditáló Testület 2004. október 20.-i határozatában tanúsította, hogy a S.A.S. Akadémia Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. felnőttképzési tevékenysége és ehhez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltató tevékenysége megfelel a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendeletben előírt akkreditációs követelményeknek.

Intézmény KSH száma: 12863237 7460 113 13

Állami Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartási száma: 13-0703-04

Oktatási profilunk

  • Személy- és vagyonőr
  • Szakképzett takarító
  • Magánnyomozó
  • Biztonságszervező

A S.A.S. Akadémia Kft. a havonta szervezett fegyverismereti tanfolyamokon és vizsgákon teremt lehetőséget a fegyvervizsga megszerzésére.

A tanfolyamokkal kapcsolatos részletes információért kérem hívja Cégünket!

Szakképzés

  • Minőségi képzés
  • Gyakorlatban használható tudás
  • Egyedi arculat a képzési struktúrában és módszerekben


Kapcsolatépítés

  • Széleskörű partneri viszony a gyakorlati képzőhelyekkel
  • Minőségi kapcsolattartás az akkreditáló felsőoktatási intézményekkel
  • A jó bornak is kell cégér elv jegyében élő, tartalmas kapcsolat a véleményformáló intézményekkel, szervezetekkel és médiával.

Az elmúlt évek alatt gyökeres változásokon ment keresztül a személy- és vagyonvédelmi, illetve tágabb értelemben a biztonsági tevékenység. Hosszú évek szabályozatlansága után végre törvényi alapokon nyugszik és ma már szakmaként ismerik el. Éppen ezért fontos, hogy az e szakterületen tevékenykedők megfelelő színvonalon lássák el feladatukat. Az eltelt idők tapasztalata, hogy megrendelőink igénylik a magas színvonalú szolgáltatást.

A Severe Angels Security Akadémia Kft. munkatársai több éves rendőri, fegyveres biztonsági őri, hagyományos rendészeti és vagyonvédelmi lőkiképzési fegyverismereti, valamint önvédelmi szakterületen szerzett szakmai tapasztalataikat elméleti és gyakorlati tréningeken szerezték. E megszerzett tudás konvertálhatósága garancia számos intézkedéstaktika és technika megfelelő szintű elsajátítására. Célunk olyan gyakorlati intézkedéskultúra meghonosítása és elsajátítása, amely magába foglalja a kultúráltság, jóhiszeműség, és biztonság hármas elvének egységét.

Vizsgaeredmények-elhelyezkedés

2006. évben Budapesten 590 tanfolyami hallgató jelentkezett szakképesítő vizsgára. Közülük sikeres vizsgát tett 576 fő, sikertelenül vizsgázott 14 fő. 2007 évben a vizsgára jelentkezettek száma 676 fő volt, sikeres vizsgát tett 644 fő, sikertelenül vizsgázott 32 fő. Az adatokból látható, hogy intézményünkben a sikertelenül vizsgázó hallgatók aránya elenyésző.

A sikeres vizsgát tett tanulóinknak folyamatosan tudunk állást biztosítani partnereink segítségével. Állást kaphatnak a még le nem vizsgázott, de vizsgára készülő hallgatóink is.

A Severe Angels Security Akadémia Kft. kiváló szakemberei valamint modern oktatóterme biztos hátteret nyújt a nyugodt tanuláshoz.

Tóth Zsolt

Tulajdonos, Ügyvezető igazgató